NY BOG Duft dig glad helt ind i sjælen

Duft dig glad helt ind i sjælen

 

Mød min nye bog Duft dig glad helt ind i sjælen. Det er en bog om æteriske olier og om forbundethed med sjælen. Min bog Duft dig glad helt ind i sjælen. inviterer dig på en rejse. En rejse ind i dig selv og oliernes verden.

Alt i livet er en rejse og i en evig udvikling. I min forrige bog “Duft dig glad med æteriske olier”, åbnede jeg en dør på klem og gav et lille et sneak peak ind i de æteriske oliers verden.

Efter jeg skrev den første bog, har jeg længe følt mig kaldet til at formidle de næste lag af det, jeg sanser, at æteriske olier skaber. Samtidig kaldte bogen på, at vi alle skulle længere ind i os selv, mærke tilstanden i det indre, møde vores indre børn med kærlighed. Møde os selv som voksne med blidhed og accept, for at transformere det glemte med lys og kærlighed.

Bogen skulle ikke længere kun handle om olierne. Koblingen mellem kroppen, olierne og sjælen var uundgåelig. Bogen ”Duft dig glad helt ind i sjælen” fik sin form.

Mit ønske med at skrive denne bog til dig handler om at give dig flere muligheder for at skabe et glædesfyldt liv. Et liv med sjæl, hvor du lader dig guide ud på dit livs eventyr. Det er mulighederne, magien og sjælen, vi folder ud i denne bog. Du inviteres med på min rejse, samtidig med at du tager ud på dit eget eventyr.

 

duft dig glad helt ind i sjælen

 

Bestil bog her

 

Pris 299 kr. inkl. fragt

Skab ro i amygdala med dufte

Når du dufter til æteriske olier, trænger duftmolekylerne op igennem din næse og op i det limbiske system og amygdala, som er placeret i storhjernen. Dette område i din hjerne har betydning for din hukommelse og for dine følelser.

Amygdala regulerer dine følelser og sender signaler videre til din krop om, at du er i fight-flight mode eller om du er i ro. Er du i fight-flight mode, oplever du det fx. som vredesudbryde, stress, frygt, tankemylder eller angst.

Reaktionen på det ydre får amygdala til at udsende stresshormoner, som igangsætter reaktioner i kroppen fx. hjertebanken, ekstra påpasselighed og mere pres på dit blodtryk.

Ønsker du at slippe tankemylder og åbne op for indre ro, kan du over en periode dufte til kombinationen af Lavender og Wild Orange. De to æteriske olier vil via deres duftmolekyler sende informationer til det limbiske system og amygdala om at du er tryg.

Det limbiske system og amygdala reagerer efterfølgende ved at sende signaler videre ud i din krop om, at du er tryg. Pulsen falder igen. Hjernen og kroppen slipper sin fight-flight mode og får igen adgang til alle de resurser, som kroppen har brug for, så din hukommelse, dine muskler og organer virker optimalt.

Duft dig glad helt ind i sjælen

 

Diffuser-blends er, set med mine øjne, optimale til at åbne op for at lave en ændring i dine tanker eller til at bruge i dit hjem for at skabe en ønsket stemning. En diffuser, som står og spreder aromaen i rummet, er fantastisk til at skrue op eller ned for følelserne.

Kommer familien stresset hjem fra arbejde, er det skønt at lave et afslappende eller glædesfyldt blend, som står og spreder den stemning i hjemmet.

Når du diffuser eller dufter til en olie, påvirkes det limbiske system i din hjerne inden for meget kort tid. Derved påvirkes også Amygdala, som styrer din følelsesmæssige reaktion.

Du flytter bevidst din følelsesmæssige tilstand væk fra frustration og utryghed, fordi du ikke har følt dig set og hørt. Det vil påvirke resten af din dag positivt. Du vil bruge mindre mental energi på det, som er sket, dit nervesystem vil slippe fight-mode, din krop vil være roligere, og du vil sove bedre, fordi, du slutter dagen på en mere positiv måde.

Diffuser blend fra Duft dig glad helt ind i sjælen

Happy Life

1 dråbe Spikenard

1 dråbe Lime

1 dråbe Tangerine

1 dråbe Spearmint

 

Du kan diffuse blendet, når du ønsker at skabe et liv med fokus på glæde, tillid og taknemmelighed.

Spikenard fylder dig med taknemmelighed og overflodsenergi. Lime samler dig i nuet og skaber en mindfuld tilstand. Tangerine vækker spontaniteten og glæde. Spearmint hjælper dig med at slippe frygten og skruer op for selvtilliden og modet til at skabe et lykkeligere liv.

 

Læs mere om Duft dig glad helt ind i sjælen på www.duftdigglad.dk

 

Human Design type

Kender din Human Design type. ?

Inden for både Human Design og Quantum Human Design findes der 5 typer.

Generator

Manifesting Generator

Manifestor

Projector

Reflector

 

Disse 5 typer er forskellige i deres udstråling, i deres måde at være i livet på og deres behov for at være i trivsel. Så blot det at få indsigt i sin egen energitype kan give en masse aha oplevelser og nogle gange endda fjerne skyld og skam samt følelser over ikke at lykkedes i livet.

Den primære årsag til at de fleste mennesker jeg møder ikke trives 100% er, at de ikke kender til deres energitype og derfor ikke får det indre flow og den lethed i deres liv som er muligt for dem.

En meget vigtig årsag til at kende sin Human design type handler om at forstå sit energiniveau, men og måden man lærer i livet og hvordan man optimalt intergerer med andre mennesker.

De 3 af typerne har nemlig en powerfuld og genopladelig energimotor og de 2 andre energityper har ikke afgang denne energimotor. De 2 typer, som ikke har sakralmotoren, er ikke designet vil at have kontinuerlig adgang til en traditionel ‘arbejdes-energi’ og derved et 8-16 job og bagefter samtidig med også have overskud til familie og andre ting.

Hver type har hver deres rolle her i livet og integrationen, støtten og forståelsen mellem de 5 typer er supervigtig, for så får alle lov til at udleve deres potentiale og vi skaber noget som er mere bæredygtigt for alle.

De 5 Human Design typer

Generator

37% af verdensbefolkningen er Generator eller Alchemist som de kaldes i Quantum Human Design™️. Det er verdens ‘Byggemand Bob’er’.

Generators er her for at bygge noget op så de får brugt deres power fulde sakral energi, som de har adgang til hele tiden.

Generators er her for at skabe det som der krop tændes af at lave, bygge eller skabe. Da de har adgang til dette powercenter og indre ild i deres krop er det vigtigt at de bruger deres energi korrekt på det som i nuet er et Hell Yes.

Generators læringskurve er i trappetrin, hvor frustration kan dukke op når de er parat til næste trin, men der endnu ikke er dukket et Hell Yes til at respondere på.

Aura: åben og inviterende

Strategi: vente på at respondere på det, som er et Hell Yes

Følelse: frustration

Signaturfølelsen: tilfredshed

Dybeste behov: at få lov til at følge sit Hell Yes og slippe for opgaver som dræner

 

Manifesting Generator

Denne energitype er 2-i-1 energitypen som primært er Generator typen og har også en stor del af Manifestor energien i sig. Ca. 33% af verdensbefolkningen er denne type. Typen kaldes Time Bender indenfor Quantum Human Design™️.

Manifesting Generators har den samme sakral power som Generatoren samtidig med har de altid adgang til deres hals center, så i balance som MG’er manifestoren evne til at igangsætte og Generatoren evne til at skabe det i den fysiske verden. Manifesting Generators læringskurve er 3 skridt frem, 1 tilbage, 5 skrift frem og 2 tilbage igen. Manifesting Generators er her for at finde nye vej, nye og nemmere løsninger, så derfor skal de nogle gange lige tilbage for kropsligt at integrere det som de har lært inden de fortsætter fremad igen.

MG’er har som Manifestoren brug for at følge sit eget flow og rytme og der skal være masser af plads til frihed og alenetid.

Aura: åben og inviterende

Strategi: vente på at et Hell Yes, visualisere, informerer og derefter igangsætte

Not-self følelse: frustration og vrede

Signaturfølelsen: tilfredshed

Dybeste behov: frihedsfølelsen og få lov til at ændre holdning og retning uden at blive gjort forkert i det.

 

Projector

Ca. 20% af verden befolkningen er Projector også kaldet Orchestrator i Quantum Human Design™️. De er her for at guide og vejlede Generator typerne og de mennesker, som anerkender deres indsigter til at de kan udleve deres fulde potentiale. Projector er fyrtårnet, som står stærk og lyser, så andre kan finde deres vej.

En Projector arbejder 24/7 i energien så selvom de sover, ser TV eller laver noget andet så transformerer de energien på det æteriske plan. Projectoren har et åbent sakral center, så de designet til kun at arbejde få timer og i en mere overordnet guidende rolle, så de kan udleve deres eget potentiale.

Aura: vandret og penetrerede

Strategi: vente på en invitation til de vigtige ting i livet

Not-self følelse: bitterhed

Signaturfølelsen: succesfuld

Dybeste behov: slow Living og blive anerkendt for at den de er

 

Manifestor

Manifestors også kaldet Initiator i Quantum Human Design™️ da de er den eneste energitype som kan igangsætte ting af sig selv og kan vælge gå hele vejen. Faktisk har de ikke brug for andre mennesker, andre energityper har brug for dem så de har noget at respondere på og de 2 Generator typer får ud i verden i den fysiske form.

En Manifestor som lever sit design, følger sin strategi, sørger for masser af hvile, alenetid og pauser er et magisk power house uden lige. Med den vildeste udstråling, så ingen på nogen måde kan undgå at bemærke at de er i lokalet. De er

Aura: lukket og kan for nogle virker som snobbet eller arrogant.

Strategi: informere og derefter igangsætte det de vil

Not-self følelse: vrede

Signaturfølelsen: fredfyldt

Dybeste behov: at få lov til at følge sit eget flow

 

Reflector

1% af verden befolkningen også kaldet Calibrator i Quantum Human Design™️. De har et helt hvidt bodychart uden nogle farvet centre. De er designet til at tage alles energier ind og spejler dem retur til deres omgivelser, så de viser de steder hvor der omkaliberes noget så det kan blive endnu mere bæredygtigt og folde sig ud i sit fulde potentiale.

Reflectors er her ikke for at arbejde på den traditionelle måde. Selvom de er helt åbne, så er de i rette miljø den mest modstandsdygtige energitype, da de er designet til at tage al energi ind, for at vise os alle de steder hvor der er umenneskelighed, uretfærdigheder og hvor der kan ændres ting, så verden bliver et mere kærligt og bæredygtigt sted.

Aura: helt åben uden nogle farvet centre

Strategi: at føle en måne cyklus før en beslutning træffes

Not-self følelse: skuffelse over uudnyttet potentiale

Signaturfølelsen: overrasket

Dybeste behov: at være med de rette mennesker på rette sted og tidspunkt. At være i et miljø hvor der er masser kærlighed og rummelighed

Find din Human Design type

Det er gratis at få en oversigt over hvilken energi type du er. Du skal blot bruge din fødselsdato og tidspunkt og taste det ind i Jovian Archives gratis Human Design Chart beregner. Den indeholder vigtigste oplysninger, som du skal brug i første omgang.

Det kræver at du kender dit fødselstidspunkt helst der korrekte tidspunkt, da jo tættere du er på det jo mere korrekt bliver dit bodychart da det skabes ud fra dit fødselstidspunkt samt ca 88 dage før du blev født.

Du kan finde din Human Design type her

 

Bodychart Human Design

Billedet som du får ser nogenlunde således ud.

 

Ønsker du at få indsigt i hvad det så for alvor betyder så kan du få en dybdegående Human Design reading 

Hvor jeg dykker ned i dine potentialer, dine uudnyttet potentialer og giver dig indsigt i hvor du lærer gennem en indre proces og hvordan du får en masse læring gennem dine relationer.

overstimulering

Hvad er overstimulering?

Ja det er egentligt så simpelt. Overstimulering betyder du har fået FOR mange input så, du bliver overvældet. 

Forskning viser at alle mennesker opfanger 11 millioner input i sekundet.

Kun få af disse input er du bevidst om i hverdagen. Ikke desto mere så opfanger du disse input som lagrer sig i din hjerne, i din fysiske krop og i den energi, som ligger omkring din krop.

Disse 11 millioner input kommer fra andre menneskers ord, deres kropssprog og energi. Balancen mellem menneskers nonverbale sprog og deres ord, samspillet mellem mennesker i en gruppe. De farver du ser, lydene og de dufte som er omkring dig. 

Som særligt sensitive bearbejder du disse input på et dybere plan end ikke-sensitive gør og derved opstår en overstimulering nemmere og hurtigere. 

Desværre gør mange særligt sensitive sig selv forkert i, at de ikke kan holde til lige så meget som “alle andre”. 

Overstimulering viser sig på forskellige måder. For nogle er symptomerne primært mentale, for andre er symptomerne af mere kropslig karakter eller for andre begge dele.

overstimulering

Symptomer på overstimulering

Kvalme

Grådlabil

Hovedpine

Kropslig uro

Ondt i maven

Tankemylder

Vredesudbrud

Handlingslammelse 

Problemer med at sove

Svækket immunforsvar 

Stress relateret migræne

Forstærket negativ selvtale

Smerter som flytter sig rundt i kroppen.

Langvarig overstimulering kan for mange sensitive få voldsomme konsekvenser og ende med stress, angst og depression.

Når det unormale bliver normalt.

Alligevel oplever mange særligt sensitive at overstimulering er den tilbagevendende tilstand i deres liv – endda ofte uden selv at være klar over det. De tror blot at livet er på den måde, for de kigger sig omkring og ser at mange i deres omgivelser som drøner derud af. 

Det unormale i en tilstand af overstimulering er blevet til det normale frem for noget som kun sker i helt specielle situationer. 

Undgå overstimuliering

Alt i livet handler om at finde balancen. Finde din måde at leve et liv som for dig føles godt inden i. 

Som særligt sensitiv er du anderledes, du er skabt til at være modpolen af et hårdt, konkurrence-og præstationssamfund. Du er skabt til at bidrage med dybe snakke, leve et meningsfyldt liv og minde andre om at være i nuet.

For at leve et liv i trivsel som sensitiv er vigtigt at skabe et liv, hvor der er plads til pauser, plads til at mærke og sanse. Plads til at nyde livet i det tempo, som føles rigtigt helt inde i hjertet for dig. Uden skyld, skam eller følelsen af at være forkert.

Undgå overstimulering ved respektere dig selv

Kend dine grænser

En vigtig regel og for mange sensitive den sværeste er; at kende sin egen grænse og respektere sig selv og sine grænser nok, så du ikke overstimuleres og derved bliver overvældet.

Det er en livslang læringsproces, hvor du skal være opmærksom på det miljø du er i.

Derfor er det vigtigt at have fokus på følgende: 

Er det et miljø som nærer dig, hvordan er stemningen og energien?

Er det et miljø som matcher dig som særligt sensitiv – eller ender du alt for tit med at gå på kompromis med den du er.?

En måde at øve sig på er at mærke hvad sker der i min krop når jeg er i dette miljø og denne situation?.

Opleves min krop og min energi let og opløftet? 

Bliver jeg tung, træt og begynder en indre negativ selvtale?. 

Din krop er den kærligste guide til at træffe selvkærlige valg, da den altid fortæller dig hvis du overskrider dine egne grænser og er igang med noget som dræner dig. 

Hvis du er blevet overstimuleret og overvældelsen er indtruffet hvad gør du så?

Mærk glæden

Tip til at undgå overstimulering

I den situation at overstimuleringen er indtruffet, er det vigtigt at rumme dig selv og at det hele blev for meget. 

Først og fremmest stop op.

Træk vejret dybt og giv dig selv en pause.

Bryd mønstret ved at lave noget andet.

Strik

Gå en tur

Nyd en lækker kop the

Læg dig og hvil i 25 min. eller mere.

Giv en du holder af et langt kram, det sætter gang i endorfinerne og lykkefølelsen. 

Glem TV’et, ipad’en eller telefonen.

Din hjerne modtager fortsat en masse input når du kigger på noget.

Giv dig lidt selvkærlig tid. Lav noget som du nyder og som tanker dig op, så du igen får fornyet energi.

Du er den bedste variant af dig selv, når du er tanket op med selvkærlig “mig-tid”. I samme moment er du en inspiration til at andre også kan vælge at sætte tempoet lidt ned og være mere selvkærlige.

Det er en af dine fornemmeste opgaver som særligt sensitiv, at skabe et liv som føles godt og samtidig med være en inspirations kilde til at skabe en verden hvor der er plads til alle. 

Kend din energitype og dit Human design

En anden meget relevant indgangsvinkel til at undgå overstimuleringer er at kende til din energitype. Det støtter dig i at udgå overstimulering, nemmere navigere i gennem dit liv og faktisk så slipper forkertheds følelsen ofte også samtidig med.

Læs om de 5 energityper indenfor Human Design

Hvad gør doTERRAs olier så unikke?

doTERRA olier

doTERRAs olier er helt unikke.

Det oplevede jeg selv første gang jeg prøvet Peppermint på min egen krop.

Jeg fik en dråbe Peppermint i mine håndflader. Jeg formede en lille skål med hænderne og duftede til mine håndflader.

doterra olier renhed

”Puf…

Mit hoved blev helt tomt. Den en opkvikkende og forfriskende duft rensende mit indre. Det var som om at alle de tanker som jeg havde forsvandt. Det var en vild oplevelse.

Jeg smurte Peppermint som jeg havde i mine håndflader om i nakken.

Med det samme kom der en isende fornemmelse i nakken, ned langs min krop, helt ned til mine hæle og op igen langs min rygsøjle og ud af min krop og mit hoved”.

Jeg har igennem mit liv prøvet meget som påvirker min energi men intet så denne måde.

Jeg vidste øjeblikkeligt at doTERRAs olier er noget HELT unikt. 

Mange timer efter havde jeg fortsat en kombineret fornemmelse af kulde og varme i nakken og jeg fik ekstremt meget energi.

Det er en powerful virkning som ikke kan beskrives, den skal opleves.

For mig var det Peppermint som skabte woooow effekten.

Vi har alle den ene olie og til trods for at det faktisk er min mand som bruger den mest i dag, så er det den ene dråbe Peppermint olie som gjorde at jeg lige siden har været solgte mig til doTERRA rene og ekstremt POTENT olier.

doTERRA olier

Renhed, kvalitet og bæredygtighed  

Det næste er renheden, bæredygtigheden og den næstekærlighed som også er en del af doTERRA.

Der ligger masser af kvalitetstest bag hver enkelt flaske.

Eksempler på nogle af de benyttede testmetoder:

Optisk rotation, også kendt som polarisationsrotation, som bruges til at fastslå stoffets identitet og teste for stoffets renhed.

FTIR-analyse, som er en test, der bruges til blandt andet at udelukke, at der er uorganiske materialer i den æteriske olie.

Det er nørderi, men i sin enkelthed handler det om, at teste for at garantere renheden i hver enkelt flaske.

Du kan læse mere om deres test proces her

Doterra test af deres produkter

Åbenhed og ærlighed 

Jeg elsker åbenhed og ærlighed og at det er dōTERRA er transparente i renheden af deres produkter. 

Det betyder at hver enkelt flaske fra dōTERRA har et Batch nummer i bunden af flaske hvor du kan selv kan scanne din doTERRA flaske for at se den seneste GCMS rapport.

Du kan læse mere her på hjemmesiden Sourcetoyou

 

“Quality starts long before the seeds are planted”. 

doTERRA Cō-impact sourcing 

doTERRAJeg elsker alt ved at dōTERRA ønsker at gøre en forskel for dig og med med de æteriske olier. Det har en endnu større betydning for mig at vide hver gang jeg bruger en dråbe æterisk olie, så hjælpes bønder rundt om i verden til at få en bedre hverdag.

Produkterne dyrkes i deres naturlig miljø, så naturen kan skabe sin magi. dōTERRAs produkter kommer fra 45 lande rundt om i verden, hvor mange af landene fortsat er udviklingslande. 

dōTERRAs co-impact sourcing samarbejde hjælper bønderne til at være selvforsynende og dyrke jorden med de afgrøder som den oprindeligt er skabt til. Det betyder bønderne fortsat kan leve og udvikle de områder hvor, der ofte mangler infrastruktur og der er stor fattigdom. 

Som en del af co-impact sourcing samarbejdet, så bidrager dōTERRAs Healing Hands Foundation® med at skabe en bedre infrastruktur i form at skoler, hospitaler, rent drikkevand  og undervisning. 

Hvad betyder det at være særlig sensitiv?

Særlig sensitiv - Hvad betyder det?

At være særlig sensitiv, betyder at du eller et familiemedlem er en af de ca. 20% af befolkningen som er særlig følsom over for stimuli – både indre og ydre stimuli. 

Det betyder at dit nervesystem opfanger og bearbejder stimuli på et dybere plan og derved nemmere kan blive overstimuleret.

At være særlig sensitiv er hverken en diagnose eller et menneske som er svag og bare må tage sig ekstra sammen.

 Tværtimod; at være særlig sensitiv er en styrke og en inspirations kilde til at se ud af boksen, for sensitive er ofte kreative, loyale,  arbejdsomme og intuitive mennesker.

Med det sensitive træk følger også en ekstra sårbarhed. Et behov for at leve et liv med mindst mulig stimuli og et langsommere liv. 

Fysisk og følelsesmæssig mistrivsel, overvældende, stress, ængstelighed og tankemylder kan være konsekvensen  hvis den sensitive ikke er i et trygt, stabilt og afslappet miljø.

 Hvert 5. er særligt sensitiv

Det er et medfødt personlighedstræk

Du er ekstra følsom over for det miljø du er i

Du overvældes nemt af nye ting, krav eller deadlines

Du tænker, føler og mærker dybere end mange andre

Du er ekstra følsom over for stimuli som du ser, hører eller indtager

Som sensitiv er du unik.

Den måde du er som sensitiv er helt unik.

Det betyder at du kan være meget følsom og påvirkelige over for nogle ting og situationer, hvor du andre steder ikke påvirkes lige så meget.

Du kan blive ekstremt følelsesmæssigt og ligefrem kropsligt påvirket af en film som andre syntes er “helt normalt”.

Er du særlig sensitiv så er enten dine søskende, forældre eller bedsteforældre det også. Selvom I er sensitive, så behøver I ikke nødvendigvis at være ens i jeres sensitivitet.

Jeg oplever mange som tror at sensitive er ens i deres adfærd, sårbarhed og udfordringer. Faktisk kan I være lige så forskellige i jeres sensitivitet som “ild & vand”.

Denne forskellighed og til tider manglende bevidsthed kan skabe frustration og konflikter i en sensitiv familie.

At være bevidst om dit og andres sensitive træk er nemlig altafgørende for din indre trivsel.

Er du den introverte sensitive, så kan du  være ekstrem sensitiv og påvirkelig af mange sociale arrangementer. Et familiemedlem kan være den ekstroverte sensitive som stornyder og tankes op af sociale arrangementer.

Balancen i dette tilfælde er at mærke efter; hvornår er jeg fyldt op af samvær og dialog?

Er du den introverte sensitive (som mig), så er sociale arrangementer dejlige – altså når der er overskud til det.

Selvom det er mennesker som er dejlige at være sammen med, så er der brug for alene-tid inden og bagefter for den indre balance kan opretholdes. Jeg kalder det “forberedelses-og afklimatiserings-tiden”.

særlig sensitiv skab pauser

Hvorfor forberedelse?

Når du skal til fest eller ud at hygge med nogle gode venner. så forbereder du dig. Du stryger tøj, måske lægge en smuk neglelak, gå til frisør eller lignende. På samme måde skal du som særlig sensitiv have fokus på at forberede dig selv energimæssigt på at være social.

Du forbereder dig i mere eller mindre grad på at være social, således at du ikke drænes eller påvirkes mindst muligt af dem som du skal være sammen med.

Efterfølgende har du brug for at afklimatisere. Du har brug for at mærke dig selv igen, slippe de tanker, følelser og ord som ved det sociale arrangement blev opfanget fra dine omgivelser.

Er dette ikke en del af dine rutiner når du skal være social, så er der stor sandsynlighed for at der skabes en overstimuling. Det kan efterfølgende vise sig som et væld af tanker og følelsen af:

℘ Vrede

℘ Afmagt

℘ Udmattelse

℘ Frustration

℘ Kropslig uro 

℘ Mere grådlabil

℘ Dårligere søvnrytme

℘ Behov for kunstige stimuli

Test om du er særlig sensitiv

Elaine N. Aron har udviklet en test med 23 spørgsmål som viser om du har det medfødt sensitive træk.

Elaine N. Aron er klinisk forsknings psykolog og forfatter til flere bestsellerbøger om det særligt sensitive træk, som hun beskriver som Highly Sensitive Person. Hun har arbejdet med begrebet særligt sensitiv siden 1990. 

Tag testen som du er særlig sensitiv her hos HSP Foreningen

Der er ikke nogen endelig facitliste for om du er særlig sensitiv eller ej.

Der er mennesker som er ekstrem sensitive og nogle som er mindre sensitive selvom de alle har det sensitive karaktertræk i sig.

Kan du genkende dig selv i mange af spørgsmålene, så har du det sensitive træk i dig.

Har du fået bekræftet at du har det sensitive træk, så er det blot tid til at være nysgerrig på hvordan du kan bruge dit sensitive træk positivt, så du skaber et liv, som føles rigtigt helt ind i alle dine celler.

særlig sensitiv styrke

Pauser skaber trivsel for sensitive 

Bevidst tilvalg af en mere mindful livsstil er afgørende for trivsel sensitiv.

Det vigtigt at der i din kalender er plads ekstra pauser, hvile i løbet dagen med tid til dagdrømmeri. Tulle-rundt-tid, en langsom morgen, meditationer, mindfulness og væren i naturen.

“Du kan ikke træne dig ud af at være særlig sensitiv”. Heidie Kosiara

Jeg oplever ofte mennesker som spørger ind til om man ikke kan gøre den sensitiv mere “hårdfør” og mere rustet til verden. Det gør ondt i mit hjerte, hver gang jeg får det spørgsmål.

For med en tryg, stabil barndom med plads til at være den man er og til at udvikle sig i eget tempo, så kommer det helt naturligt. 

Med en kæmpemæssig  super power, når sensitiviteten og den du er, mødes med kærlighed, rummelighed og respekt.

Sensitiviteten i dig eller din familie skal mødes på samme måde, som på en lille baby – med blidhed og den dybeste omsorg.

Det er altafgørende for at du som særlig sensitiv trives i en maskulin og ofte konkurrencepræget verden, hvor alle skal være lige meget på. En verden hvor der er mere fokus på at yde end at være tilstede. 

Mennesker er ikke ens og spørger du mig, så skal vi heller ikke være det.

Blidheden, blødheden, empatien, dybden og den store menneskelige intelligens forsvinder når vi prøver at få særligt sensitive til at ændre på deres personlighedstræk. 

Så forsvinder magien, synergien og muligheden for, at lade sig inspirere af andre. 

 

 

særligt sensitiv mentor Heidie Kosiara

Følg mig her på YouTube

Følg mig på Instagram 

Min datter føler sig ensom

ensom sensitiv pige

 

“Min datter på 12 år siger at hun er ensom. Jeg ved ikke helt hvad skal jeg gøre?”.

 

Hej Heidie

Jeg har et spørgsmål ang. min datter.

“Min datter siger at hun er ensom. Jeg ved ikke helt hvad jeg skal gøre, jeg er jo klar over jeg skal være der for hende – men hvordan?”.

Min datter og jeg selv er særlig sensitive og er glade for den gave. Vi er dog begge stadig i en stor udvikling, i at lære at stoppe op, inden vi bliver overstimuleret.

Jeg er en kvinde på 36. Min datter på 12 år går i 5 klasse og jeg arbejder i en butik 50 km. fra vores hjem. Mit arbejde indebærer 2 lukkevagter om ugen.

Min datter ser helst at vi er ude af huset eller laver aktiviteter om lørdagen og søndag er hjemmedag. Jeg selv har den regel, at bare jeg er hjemme en af dagene kan jeg holde til det.

Min datter er ofte hjemme fra skole mandag eller tirsdag med ondt i maven. Denne weekend har vi bare været hjemme. lørdag foregik for min datter mest på værelset foran tv med mobilen i hånden. Men søndags legede hun en del med lillebror på 3 år og søndag aften var hun heeelt færdig og bekymrede sig allerede om skoledagen nu hvor det havde været for meget om søndagen, og jeg endte med at måtte lade hende blive hjemme  mandag.

Min datter bruger ord som ensom og fortæller at når hun er hos sin far i weekenden er hun aldrig alene. Hun bruger meget tid på værelset. Jeg har sagt til hende hun ikke må se tv og mobil på samme tid og ej heller en hel dag i weeekenden.

Min datter siger at hun vil gerne have mere alene tid med mig (den dårlige samvittighed vokser).

Min datter hader mit arbejde

Jeg har tidligere været i karantæne pga. corona nedlukningen. Jeg bor i en anden kommune end min arbejdsplads. Det kunne min datter rigtig godt lide – for så er mor hjemme.

Min datter hader mit arbejde som jeg selv er meget glad for (dog ikke så meget aftenarbejde og weekendarbejde) og vil gerne af de årsager finde noget andet at beskæftige mig med.

Men nu står hun idag og får tårer i øjnene over hun føler sig ensom fordi jeg er så langt væk og hun skal være så meget alene hjemme før enten min kæreste eller jeg kommer hjem fra arbejde. Hun ville ønske jeg havde et job fra 8-14

Hun siger hvis jeg blir hjemme fra job, når maven gør ondt får hun det godt igen og det kunne jeg se hun gjorde igår allerede inden middag ☹️

Jeg synes virkeligt det er svært, at hun føler hun har ansvaret for huset når vi ikke er der og hun er egentlig også bange for de lyde som er udenfor.

Når hun ligger hjemme med ondt i maven har jeg ofte valgt at tage på arbejde fordi hun er så stor. Min kærestes forældre tæt på men det er ikke nok for hende.

Jeg ved ik helt jeg er jo klar over jeg skal være der for hende, men det er da bare super svært hvad skal jeg gøre?.

Jeg håber ikke at det var for indviklet.

Hilsen Christina

En lidt fortvivlet mor der mangler at snakke med en upartisk.

Min datter siger hun er ensom

 

Svar:

Kære Christina

Tusind tak for dit spørgsmål.

Først vil jeg starte med at sige. Øv altså; hvor gør det ondt at høre at din datter har det sådan og at hun føler sig ensom. Det gør ondt i mit hjerte at høre at hun har det sådan indeni.

Desværre oplever jeg ikke at du som forælder står alene med de tanker og oplevelser.

Tag ting bid for bid 

Jeg vil gerne dele din frustration op i lidt mindre bidder så det bliver mere overskueligt for Jer. For det er jo en masse forskellige ting som på hver deres måde gør det værre for din datter – og derved også for dig.

Du ved allerede, at det er en super svær balancegang at være en sensitiv familie med forskellige behov. Der skal ikke meget til før at der skabes en ubalance.

Jeg vil starte med at give dig nogle input til hvad du kan være opmærksom på. Vi forældre lige meget om vi vil det eller ej har en endnu større indvirkning end vi tror.

Særligt sensitive børn er ekstra sårbare

Min datter siger hun er ensom De særligt sensitive børn er, ud fra min personlige erfaring som sensitiv mor til 2 sensitive drenge og min faglige erfaring, altid et spejl på deres omgivelsers trivsel. De viser altid hvor vi selv er eller har været i ubalance.

Du skriver “ at hvis blot du har en dag hjemme så kan du holde til det”.

Hvis du mærker efter, er en dag hjemme om ugen i virkeligheden nok for dig eller har du brug for mere hjemme-tid for at du også helt inden i har det godt?.

I en sensitiv familie har det nemlig også en ekstra stor betydning for din datters trivsel hvordan du har det.

Lige meget om du/I er den introverte eller ekstroverte type som sensitiv, så er der et ekstremt stort behov for at “aflade” og slippe indtryk.

Så mærk efter om du/I har brug for at justere noget der i form af noget mere alene-hygge tid frem for en dag fyldt med sociale aktiviteter.

Vi er som sensitive helt unikke i vores behov som ændrer sig mange gange på en dag. Giv jer selv en periode hvor I “undersøger” hvad skaber det hvis I hver lørdag går en tur sammen som en del af lørdags aktiviteten eller om søndagen lægger jer og lytter til en guidet meditation sammen, så I både kommer ned i kroppen og har alene tid sammen.

TV og mobiltelefoner stresser hjernen

Det leder mig over til din datters reaktion søndag aften og din egen holdning til fjernsyn og mobil tlf. Jeg er meget enig med dig at mængden af TV og mobil kan overvælde. Frem for, at være en tiltrængt pause, så kan det efterfølgende skabe en negativ reaktion i form af mental overvældelse så man ikke kan overskue den kommende uge.

For hendes hjerne har ikke fået ro selvom det ligner afslapning.

Undersøgelser viser at alle mennesker, UDEN modtager 1 million input i sekundet, som krop og sind skal forholde sig til. Disse input sætter sig dybere i særligt sensitive og derfor er afladning ekstremt vigtigt for særligt sensitive.

Hjernen får altså ikke en pause når den ser TV og ser på en mobil tlf. – tværtimod. Så være ekstra opmærksom på hvad din datter ser og lytter til. Det påvirker hende mere end hun selv er klar over.

Hjernen får en mental pause når:

Der lyttes til blid musik,

Under en middagslur, eller meditation

Når I er i naturen eller gør ting, som får jer ned i gear.

Vær opmærksom – hvad ser du? 

Så være ekstra observant og nysgerrig på, hvad din datters ondt i maven handler om. Er det overvældelse fordi der ikke var nok pauser? uden input i løbet ugen eller om det handler om, at hun er bange når hun er alene hjemme.

Så en kærlig balancegang i at være observant på egne og barnets adfærd. Derefter støtte og guide samtidig med at du som forældre fortæller hvorfor du gør som du gør, så barnet ved hvad årsagen er.

Jeg plejer gerne at sige, at særligt sensitive børn er kloge. Det er de fordi de ofte har en stor indlevelsesevne, på mange områder har de en større menneskelig forståelse og de er ofte i stand til at forstå ting ud fra et mere voksent perspektiv. Derfor skal særligt sensitive have en vis form for medbestemmelse i hverdagen.

De skal føle sig set, hørt og mødt i deres behov som menneske.

Det vil være med til gøre dem til stærke sensitive mennesker voksne som, hviler i sig selv og er i stand til at mærke sig selv og egne behov.

Så jeg vil anbefale dig at sætte dig ned og på et lidt dybere plan at have en god snakke med hende.

Giv dig selv plads til blot at lytte til hvad hun siger. Med nysgerrighed stille spørgsmål og bagefter trækker dig lidt og mærker ind i hvad hun mente med det som hun sagde.

Hvad skaber følelsen af være ensom

Stil spørgsmål til din datter:

Hvornår føler hun sig ensom?

Hvordan opleves det i kroppen?

Kommer ensomhedsfølelsen også i skolen?

Hvad kan få ensomhedsfølelsen til at forsvinde?

Hvordan opleves det i maven når hun føler sig ensom?

 

Vi voksne skal øve os i at skal vide. Fremfor for at gisne og gætte os til, hvad det handler om, når vores barn har det skidt. Når vi gisner, så er der fordi vi enten ikke har spurgt ind eller fordi vi tænker ” Det plejer at være fordi…”.

Vi mennesker gør aldrig noget uden at der er en grund til det. Nogle gange er vi bevidste om det, andre gange så sker det på det ubevidste plan.

Så det er vores fornemmeste opgave som forældre er at se hvad er det i virkeligheden er at vores børn har brug for.

Lige her og lige nu. Så sensitive børn inviterer os forældre til at være nærværende i nuet, uden at være bundet af bør-og-skal energien.

Et eksempel kan være:

Din datter er hjemme med ondt i maven, skabt af overvældelse fordi der er sket mere i løbet af end hun i virkeligheden kan holde til. Mens sidste uges adrenalinen kører fortsat rundt i hende, så hun har svært ved at mærke sig selv og hendes behov. Når hun når til søndag aften, så bliver hun opmærksom på at nu “kører toget igen” i en hel uge og hendes krop begynder at reagere på det med ondt i maven.

For det hun i virkeligheden måske havde brug for i weekenden, var et par timers hygge med mor i skoven. Eller et par timers krea sammen med mor eller 30 minutters på sofaen under et tæppe hvor I bare hygger og læser en god bog. Eller hvor I ligger og holder om hinanden og fortæller hinanden hemmeligheder eller snakker om gode oplevelser.

Det vil altid forandre sig, så mærk efter hvad der føles rigtig for jer.

Du er ensom når du har mistet en stor del af dig selv

En del af de sensitive mennesker som jeg møder oplever en ensomhedsfølelse, fordi de ikke giver sig selv lov til at være den de er.

Mange er for meget i hovdet, så de mister forbindelse til sin krop og alle de informationer som sensitive får igennem deres krop.

Samfundet er skuet sådan sammen at man skal tænke sig til en løsning. Sensitive skal mærke og sanse sig til et løsning eller et svar.

For det naturlige måde at skabe og være på ikke plads, så mister den sensitive en stor del af sig selv, som kan vække følelsen af at være ensom.

sensitiv og ensom

 

 

Vær nysgerrig på når I er sammen, er I så alle mentalt eller kropsligt tilstede?

Er I nærværende, giver I jer plads til at mærke og sanse?.

Føler jer tanket op påny – klar til en ny uge?.

For ja tiden flyver afsted og nogle gange gør det ondt at opdage, at man spildte sin tid på noget, som i virkeligheden måske ikke var vigtigt. Planlægning af ugen, prøve at nå bunden af vasketøjskurven eller lign. Den fælde hopper de fleste mennesker i.

Lav en familie plan

Lav en plan, et vision board med jeres drømme i forhold til, at have en skøn hverdag uden ensomhed, ondt i maven eller aftenvagter.

Så i gang med avisudklip, papir og lim. Gør det sjovt – give plads til at drømme, skab en sjov stund masser af latter.

Så efter I har haft en god snak, og måske lavet et vision board, så sæt dig ned og analysere på det, hun sagde og de billeder hun valgte ud. Efter lidt tid, så vend tilbage til hende og spørg hende om det, du har fået ud af samtalen, er korrekt opfattet.

Derfra kan I så lave en eller anden form for handlingsplan eller et mål som føles rigtig for Jer begge. Det er en god måde at sætte en fælles retning, om kan være med til at I når jeres fælles drømme. Drømmene om mere tid, bedre arbejdstider og mindre dårlig samvittighed.

Sensitive børn har stor gavn af inklusion og medbestemmelse.

Det er med til at støtte hende i at hun føler sig set, hørt og mødt i hendes behov. Det vil være med til at mindske følelse af at være ensom. I sidste ende så er det dig som voksen. Det er dig som forældre som støtter, guider, sætter rammerne og retningen, så vil hun føle sig tryg i det.

2020 ændrede meget og vækkede følelsen af at være ensom

I forhold til dit arbejde og det, at du lige pludseligt at have været ekstra meget hjemme end normalt. Det har været en aha oplevelse for hende at opleve forskellen og så er det jo et udtryk for, at hun gerne vil have mere tid sammen med dig og det er jo i virkeligheden dejligt.

Så bliv ved med at sætte ord på, at den ekstra tid som I har haft sammen, har været det positive som er kommet ud af denne periode.  I et år som for os alle sammen har været meget anderledes.

Jeg ville personligt også vælge pga hendes alder at tage på arbejde hvis hun ofte er hjemme med ondt i maven. Og ja, en del af mit hjerte ville også sige at jeg skulle være hjemme hos mit barn.

Den virkelig verden er ofte ikke skabt med den mulighed. Så måske denne periode har været et wake-up call, så I skal i gang med at sætte en retning for en endnu skønnere hverdag med mere tid i hverdagen.

Fokusere på en ting, så følger de andre ting med.

Mit primære fokus vil fortsat være på hvorfor at det så ”ofte” sker, at hun har ondt i maven og hvad der ligger bag det.

Så vil jeg lægge min energi og opmærksomhed der. Der er en ubalance i hverdagen som hendes krop reagerer på med ondt i maven. Bag denne kropslig adfærd ligger nogle følelser og en adfærd som trigger den følelse.

Derved vil en masse andre ting stille og roligt begynde og falde på plads så balancen i hverdagen vil blive nemmere for jer alle.

Faktum er; at få et sensitivt barn er den største mulighed for personlig udvikling. Børnene viser ALT det gamle, som skal slippes, finpudses eller ændres.

Støtte med duft fra æteriske olier

Hvis jeg skal anbefale noget yderligere, så vil jeg klart anbefale æteriske olier som støtte i hverdagen.

I forhold til følelsen af at være ensom, så er det den vigtigste at have fokus på.

Følelsen af at være ensom er meget genkendelig hos de fleste sensitive mennesker både børn og voksne. Det er der mange årsager til. Oftest fordi det kan være svært at spejle sig i andre. Det er vi nødt til først rumme, det er sådan det opleves og derfra handle på det.

Dernæst fordi den sensitive ofte føler sig alene og at de ikke har nogle som de enten kan snakke med eller som de oplever forstår dem.

Hvad sker der i hjernen når der duftes til en aromaterapeutisk olie

For hver gang der duftes til den æteriske olie, så påvirkes det limbiske system i hjernen. Amygdala som er en del af det limbiske system, er det område i hjernen som styrer tanker, følelser og derved vores adfærd. Den styrer om vi er i kamp/flugt mode. Det er i det område i hjernen, hvor den følelsesmæssige hukommelse sidder.  Som i dette tilfælde bliver ved med at vække ensomhedsfølelsen som trigges af en eller flere ting i hverdagen.

2 æteriske olier som mindsker følelsen af at være ensom

Cedarwood er en skøn groundende træolie som støtter dig i at føle dig en del af fællesskabet. Når der duftes til den så mindskes følelsen af ensomhed og at føle sig udenfor fællesskabet.

Peace® fra dōTERRA som jeg kalder indre fred på flaske.  Den er skønt at bruge når man er bange, hvis frygten overvælder en eller man føler sig utryg.

 

Tamer når livet bliver overvældendeTamer™️ fra dōTERRA er fantastisk at smøre på maven når hun af uforklarlige årsager har ondt i maven. Den hjælper med at slippe følelsen og oplevelsen af, at det er overvældende at du er “så langt væk”. Så hun ikke føler sig ensom når hun skal være alene hjemme. Den dufter skønt og friskt af spearmint.

 

 

Brave fra doTERRA mod på flaske Brave™️ fra dōTERRA er den æteriske olie som jeg kalder “ Pippi Langstrømpe på flaske” Den er blid og blød i sin energi og dufter mildt af appelsin, som vækker den indre glæde.

Den giver din datter modet til at være alene hjemme så ensomhedfølelsen ændres til optimisme og hun i stedet for, kan glæde sig til I kommer hjem.

De 2 æteriske olie blends er designet til børn og en fantastisk støtte til både sensitive børn og voksne.

 

Jeg ønsker Jer alt det bedste og håber at mine ord har hjulpet Jer et skridt videre, så I finder den optimale balance i Jer alle i hverdagen.

 

Heidie KosiaraKærligst

Heidie Kosiara

Kinesiolog og mentor for særligt sensitiv – læs mere om Heidie her

 

Vil du vide mere:

 

Følg mig på youtube

HSP foreningen for særligt sensitive

Mindsk tankemylder med aromaterapi

“Jeg har tankemylder og kan ikke finde ud af stoppe tankerne”.

 

Tanker som drøner derud af uden form,  struktur eller uden sammenhæng er drænende. Det kan være ødelæggende for en god søvn eller for livsglæden i hverdag når tanker og bekymringer tager over.  Du kan bryde tankemylder med aromaterapi. Naturen i sig selv er helende, specielt hvis der er plads til at mærke og sanse den.

Naturens aroma kan være din naturlige medicin mod tankemylder. Det er ikke altid muligt at være så meget ude i naturen som det er optimalt at være. Så kan du tilgengæld trække naturen ind til dig, i din krop, i dine tanker og med ind i dine søvn.  Det kan du gøre med de æteriske olier fra dōTERRA som er godkendt til aromaterapeutisk brug.

Hvad skaber tankemylder?

 

Kedsomhed

Lavt selvværd 

Manglende selvtillid

Stresset her-og-nu situation

Gammel uforløste oplevelser og følelser

Fixer-genet og omsorg for andres trivsel

 

Det er nogle af de ting som er med til at forværre en hverdag med tilbagevendende tankemylder.

Det limbiske system i din hjerne har indvirkning på din hukommelse og på dine tanker og følelser – den del af hjernen hedder Amygdala.

Amygdala er din “beskytter” og den som fortæller dig hvordan du skal reagere i en given situation. Amygdala har derfor stor indvirkning på om du har mange tanker, om du er bekymret, om du er frygtsom  eller om du oplever at du kan være tryg, glad og afslappet.

Udover at amygdala er din “beskytter”, som kan se fare alle steder, så har amygdala et tæt samarbejde med hypothalamus.

Hypothalamus styrer det autonome funktioner i din krop – som din døgnrytme, din kropstemperatur, din appetit, din puls, vejrtrækning m.m.  Når amygdala er på overarbejde og ser farer alle vegne, så bliver alt andet, som er tilknytte det automome system også presset.

Sporatisk tankemylder er ikke unormalt – desværre, men ikke ensbetydende at det er noget som du skal acceptere. Du KAN ændre det.

Hvordan mindsker jeg tankemylder med aromaterapi?

Nogle mennesker har stor glæde af naturmedicin som Rosenrod,  eller Rescue™ fra Bachs som er blomster dråber.

Personligt oplever jeg at en dyb effekt af de æteriske olier fra dōTERRA.  De er godkendt til aromaterapeutisk brug.

Rene æteriske olier en helt fantastisk gave til at skabe ro i tankerne og i kroppen.  Det er naturens energi og vibration på flaske.

Rene æteriske olier kan, når du dufter til dem,  påvirke dine tanker og følelser og derved din trivsel. Når du dufter til æteriske olier så vil  aromaen på under 25 sekunder påvirker  dit limbiske system – altså amygdala og hypotalamus

Æteriske olier kan hjælpe dig til at være mere mindful og nærværende i hverdagen. Således at det er dig, som styrer dine tanker, frem for at det er tankerne, som løber af sted med dig.

Hvilken olie, du optimalt skal bruge, afhænger af, hvad dine tanker kredser om.

 

I min bog Duft dig glad finder du en oversigt over +100 tanker og følelsemæssige tilstande og hvilke æteriske olier som jeg vil anbefale at bruge til at genfinde den indre balance.

3 æteriske olier som kan mindske tankemylder

lavendel mod tankemylderLavender fra dōTERRA er for mange mennesker en skøn beroligende olie.  Den løfter dig op fra tunge tanker som samtidig er afslappende og skaber en fornemmelse af, at du kan være tryg.

Magnolia er en af de mest beroligende olier, en træsort som grounder dig og skærer ind til benet, så du ser det, du skal se – og endda med selvkærlige øjne.

Black Spurce både grounder dig og løfter dig højt op i helikopter perspektiv, så du kan se en vej ud af de tanker, som fylder. Black Spurce fra dōTERRA er en af mine egne personlige favoritter, hvis der er for mange tanker, som er rodet ind i hinanden.

For at få det optimale ud af olierne, så dufter du til dem i op til 2 minutter og hvis du har lyst, så smører du lidt af olien under fødderne.

Mindsk tankemylder med aromaterapi 

Æteriske olier og deres aroma kan være med til at skabe en mere mindful tilstand. Hvor det limbiske system og amygdala fortæller dig; at du kan være tryg og rolig.

At skabe luft mellem tankerne kræver træning. Det handler om, at du øver dig i at får sænket tempoet på dine tanker. At du bevidst vælger hvilke tanker, som du giver plads til, kræver overskud, tid og træning.

Det lyder mere simpelt og nemt, end det kan opleves. Men som jeg kærligt plejer at udfordre folk med, så spørg dig selv:

”Bestemmer jeg, eller bestemmer en lille bitte del af min hjerne over mig?”.

Nogle dage, så bestemmer den lille del af hjernen over dig og det er okay.

Det er ikke altid en nem proces at tage ejerskabet over dine egne tanker. Du har trods alt ca. 60.000 tanker om dagen, og størstedelen er de samme tanker, du har tænkt mange gange før, så de er nu blevet til en lind strøm af ubevidste tankemønstre. En slags pladespiller som kører i samme rille.

I processen fra tankemylder til en mindful hverdag kan de rene æteriske olier være en skøn støtte. De er også fantastiske sammen med en guidet meditation, ture i naturen.

Ligesom det hjælper at have fokus på at være mere mindful alle steder i hverdagen – støttet op af bevidst fokus på:

Jeg tillader mig pauser

Jeg er til stede her og nu

Jeg gør én ting ad gangen

Jeg har fokus på få, vigtige ting

Jeg giver mig selv lov til at nyde livet

 

Er du mere nysgerrig på hvordan du kan bruge aromaterapi til at stoppe tankemylder, så kan du læse mere herunder.

Stop tankemylder med aromaterapiMindful Being blend

Sov godt med Cedarwood

Stop tankemylder med æteriske olier

 

Følg mig på YouTube

Følg mig på Facebook

Duft dig til et bedre selvværd.

Lavt selvværd og selvtillid

Hvordan er dit selvværd?

Jeg møder rigtig mange mennesker med et lavt selvværd og som begrænses i deres hverdag på grund af deres manglende selvværd.

lavt selvværd og selvtillidSelvværd handler om mange forskellige ting, og der er mange årsager til, at selvværdet ikke er højt. Ofte har opdragelsen en stor medvirkende faktor til, at mange mennesker gør sig mindre værd, end det de i virkeligheden er.

Et sundt selvværd handler om den, du er – som menneske.

Et sundt og stærkt selvværd handler i virkeligheden ikke om, hvad du gør, om du er dygtig eller ej. Dit selvværd er styret af, hvad du syntes om dig selv.

Lavt selvværd betyder jo groft sagt, at du ikke bryder dig om dig selv.

Det betyder at du har svært ved at være tilfredshed med dig selv, det du gør og måske endda den måde, du ser ud. Har du lavt selvværd, har du skabt et urealistisk billede af dig selv og at du skal være dygtig og måske endda perfekt, til alt.

En god indikator for dit selvværd er;  med nysgerrige øjne at kigge på dine egne forældre adfærdsmønstre.

℘ Hvordan er deres selvværd idag?

℘ Hvordan var deres selvværd da du var lille?

℘ Hvad er deres holdninger at være synlig og fylde som menneske?

Der finder du mange svar til hvad dit grundfundamentet (dit selvværd) er bygget op af.

Din hjernedominants bestemmer hvad du er dygtig til

Jeg er indlæringskinesiolog og underviser mine klienter i; at det er ikke muligt at være god til alt. Det som du er naturtalent til og har nemt ved afhænger nemlig 100% af hvilken hjernehalvdel, der er din dominerende hjernehalvdel.

Derud over skal du tages hensyn til hjerneintegrationen, det vil sige hvor godt samarbejder de 2 hjernehalvdele – derud over skal der tages hensyn til dit stressniveau, din skolegang, din sociale arv, og meget mere.

Har du gestalt-hjerne dominans (du bruger primært den kreative hjernehalvdel), har du naturligt nemmere ved det kreative, til at fornemme rytmer, se farver og billeder, og så har du evnen til at se “det store billede”.

Er den modsatte hjernehalvdel den dominerende (den logiske hjernehalvdel), har du naturligt evnen til at arbejde lineært og struktureret. Fag som matematik eller fysik falder dig nemmere end de mere kreative fag.

Med den logiske hjernehalvdel som din dominerende hjernehalvdel arbejder du bedst skridt for skridt. Personer med gestalt-hjerne dominans har brug for, at have slutresultatet, og så kan de i en lidt mere zig-zag bevægelse, arbejde sig ude fra og ind til udgangspunktet. Altså fuldstændigt  det modsat af dem som primært bruger den logiske hjernehalvdel.

Jeg plejer at sige:

“Med gestalt-hjerne dominans kan du visualisere og indrette et hus, uden at det er bygget. Med den logiske hjernehalvdel som dominerende hjernehalvdel, har du derimod brug for, at huset er bygget færdigt. Derfra skal du gå rundt med en tommestok for at måle, når du indretter huset”.

Den ene eller andet måde er ikke rigtigt eller forkert, bedre eller dårligere. Det handler blot om hvad der er den rette måde for dig.

Hvem sammenligner du dig med?

selvværd gør det du er dygtig tilHvad har hjerne domimans med selvværd at gøre? Jo ser du;

Jeg oplever det igen og igen mennesker, som sammenligner sig med mennesker, som har den modsat dominante hjernehalvdel end de selv har.

De sammenligner en professor med en musiker og forventer at de begge er lige dygtige til det samme.  Ja det er et lidt groft sat op. Men det er faktisk det, som skabes når hjernen får lov til, at fylde hovedet med røverhistorier.

En del af arbejdet med at styrke dit selvværd er at se på:

”Hvad er JEG egentlig god til?”.

“Hvad er nemt, let og sjovt for mig?”.

-Så nemt, du glemmer at set det som et af dine talenter og potentialer.

For nogle mennesker er det, at skabe dybe samtaler med dem de møder i det offentlige rum. For andre mennesker er det, deres dybe realtioner med dyr eller deres evne til at se andre menneskers behov. Eller den dybfølte glæde ved at gøre noget godt for andre mennesker.

Ja for tro det eller ej; du er faktisk unik.

Du har dine medfødte talenter og potentialer. Det samme har dem du sammenligner dig med. De har områder som er DERES naturlige talenter og genizoner- og ja, så er det jo ok fortsat at drømme om, at være lige dygtige til det, som er nemt for et andet menneske.

Har du ikke de samme forudsætninger som den person du sammenligner dig med, så er ærligt talt spild af energi og kræfter at gøre dig selv forkert, dårlig eller mindre værd.

lavt selvværd

 

 

Selvværd kommer ikke af sig selv

Nej lavt selvværd kommer ikke af sig selv og det forsvinder heller ikke af sig selv. Der skal en eller anden form for indre handling til. Både til at tale dit selvværd ned og til at booste og styrke dit eget selvværd.

Dit selvværd er, som alt i livet en ting som skal trænes, styrkes og finpudses igen og igen.

Faktum er; at du kan bruge energi, masser af tid og tanker på HVORFOR  du har et lavt selvværd. Du kan bruge din tid på at holde fast i holdningen, at du har dårligt selvværd og at der ikke er noget at gøre ved det.

Eller du kan aktivt vælge at noget andet!

Mærk efter, hvad det er, du tænker og siger om dig selv, som holder dig selv fast i et lavt selvværd.

Er blot en del af det gammel vane?

Taler du dig selv ned med selvkritisk og skam?

Er det andres krav og forventninger, som du svært ved at leve op til?

Du kan også mærke efter, om det er tid til at tage arbejdshandskerne på og så gå på opdagelse i, hvordan du kan styrke dig selv og dit selvværd.

I processen med at styrke dit selvværd skal du arbejde med dit mindset, så der vil være nogle overbevisninger og tanker, som du skal give slip på. I den proces er æteriske olier en fantastisk støtte.

Forandring kræver villighed til at se på sig selv

Ja, det kræver bevidsthed, at mærke hvad det gør i dig, men først med bevidsthed kan du skabe en reel forandring.

Ønsker du en selvkærlig og nemmere måde at slippe lavt selvværd, så giver jeg æteriske olier, som er godkendt til aromaterapeutisk brug mine største anbefalinger.

4 æteriske olier som er gode til støtte dit selvværd

Bergamot støtter dig til at respektere dig selv og den, du er

Geranium støtter dig i at tillid til dig selv og at elske dig selv

Wild Orange vækker din indre glæde, kreativitet og spontanitet

Cypress skaber flow og sætte gang i  stagnerede tanker og energi

 

Det er enkelt, nemt og en følelsemæssig proces er sat igang.  Du behøver ikke vende vrangen ud på dig selv og det skal heller ikke skal tage mange år at ændre det. Selvaccept som den æteriske olie Bergamot understøtte og Geraniums evne understøtte følelsen af, at føle sig elsket er altafgørende for et sundt selvværd.

Blot duft til en eller flere af de ovennævnte olier, så har du allerede sat skub i processen. Du er et skridt nærmere et sundt og stærkt selvværd.

 

Har du brug for støtte på din selvværds rejse, så er du hjertelig velkommen til at kontakte mig.

 

Heidie Kosiara din ekspert inden for aromaterapi

Din krop er skaldespand for dit dårlige selvværd

Du kan ændre dine tanker med æterisk olier

Bog Duft dig glad med æteriske olier 

 

Følg mig på YouTube

Jeg føler mig udnyttet

“Jeg føler mit gode hjerte bliver udnyttet.”

Kære Heidie

Jeg synes jeg render ind i flere samarbejdspartnere der pt. ‘render om hjørner’ med mig og udnytter mit ‘gode hjerte’.

Når jeg forsøger at få dem til at betale en regning, eller gør dem opmærksom på, at de ikke kan benytte mit behandlerlokale udover det aftalte, får jeg svar, som skal få mig til at få dårlig samvittighed.

“Hvis det virkelig betyder så meget…” og i den dur.

udnyttetJeg vil gerne være fleksibel og imødekommende, men vil ikke udnyttes.

Jeg bruger alt for meget energi på at debattere frem og tilbage og føler ikke, at de respekterer de aftaler der er indgået.

 

Er det her bare en tid, hvor folk viser deres sande ansigter og man skal sortere dem fra, som ikke kan overholde aftaler?

Eller skal man være rummelig, forstående og hjælpe med at finde løsninger?

Malene

“Jeg føler mig udnyttet”

Svar

Kære Malene

Tusind tak for dit spørgsmål.

Det er en yderst ubehagelig situation at føle sig udnyttet, ved at andre mennesker overskrider ens grænser.

Det du oplever kan ingen tage fra dig. Dine grænser er blevet overskredet og det er ikke til diskussion.

Men hvad kan du gøre herfra?

Stop med at blive udnyttet

Lad mig starte med at sige at det er i mine øjne super dårlig stil, at smide bolden tilbage til dig og prikke til din dårlige samvittighed, som du skriver du oplever.

Det er også dårligt adfærd ikke at betale til tiden eller bruge dit behandlerlokale uden at have spurgt om yderligere tid udover det oprindelige aftalte.

Det er nok de fleste selvstændiges frygt at stå i en lignende situation – med en respektløs samarbejdspartner.

Jeg vil klart anbefale dig, hvis det er muligt, at du sorterer den type samarbejdspartnere fra.

Det vil være det mest selvkærlige for dig. Det er altid okay at sige tak, mærke efter og så sige tak men nej tak.

Med andre ord ….. fyr din samarbejdspartner!

sig fra

 

Skrue ned for respektløse samarbejdspartnere og skrue endnu mere op for dig. 

Det er en gave at være rummelig over for andre, men jeg vil klart anbefale dig at du fremadrettet forventningsafstemmer med dine samarbejdspartnere inden i går i gang med et projekt – helst på skrift.

Du kan evt. skrive dine forventninger og krav til et samarbejdet ind på din hjemmeside eller i et dokument, som du sender til vedkommende i en mail. Inden I går i gang, så beder du vedkommende om at bekræfte den tilsendte aftale inden I går videre i processen.

Så er forventningsafstemningen på plads.

Opstår der af en eller anden årsag problemer, så kan du altid referere til den tidligere tilsendt mail. Det giver mere ro i sjælen hos dig – samarbejde skal være sjovt ikke en byrde.

Du sender derved helt automatisk ud i energien ” Det er mine krav og forventninger til et godt samarbejde” og derved vil nogle helt automatisk sorteres fra. Du vil tiltrække nye gode samarbejdspartnere som værdsætter dig og det, som du står for.

Har du en god grænsesætning eller går du på kompromis?

 

Dernæst vil jeg bede dig om at mærke efter, hvor kan du i dig selv styrke din egen grænsesætning.  Har du en selvkærlig ” her til og ikke længere” aftale med dig selv.

Vores ydre relationer og det som sker omkring os, er altid en spejling af det som sker inde i os selv på det ubevidste plan.

Er der udfordringer i det ydre, så kan det være kærlig reminder om at der er noget i os selv, som vi fortsat skal have lidt mere fokus på.

Jeg føler mig udnyttet i mit samarbejde

 

Så mærk efter om du overskrider dine egne grænser for at være FOR imødekommende over for kommende og nuværende samarbejdspartnere.

Samarbejde skal altid være ligeværdigt og med gensidig respekt.

Dermed sig ikke at det er egen din skyld.

For det er det ikke.

Blot skrue endnu mere op for den selvkærlige grænsesætning, så du ikke oplever at du føler du bliver udnyttet.

Du vil derved stå stærkere i din egen energi. Du vil have ro i maven og have overskud til, at gå ud i verden med alt det, du har at tilbyde med dit gode hjerte.

Det er så uendeligt vigtigt med mange mennesker som er rummelige, fleksible og har et godt hjerte. Dem kan vi ikke få for mange af.

Så tak for at du vælger at leve livet med den indgangsvinkel.

Alt det bedste til dig.

 

Heidie Kosiara

Kærligst

Heidie Kosiara

Du kan læse mere om mig her

 

Har du oplevet noget lignende eller står du i samme situation, så er du velkommen til at kommentere herunder, eller skrive til min brevkasse.

 

Mine tre mest læste indlæg

Når forandring gør ondt, hvad så?

Når selvomsorg er svært

Er det svært at sige fra?

Test om du sensitiv

Er du i tvivl om du er sensitiv?

Det er muligt at tage en selvtest som indikerer om du af natur er sensitiv.

 

Jeg oplever at de fleste sensitive mennesker i starten er at de er i tvivl om de ER særligt sensitive. Det syntes jeg er super ærgeligt.

Det er der flere årsager til:

Deres egne holdninger til hvad de tror, det betyder at være særligt sensitiv.

Andres holdninger til, om personen er særligt sensitiv eller ej.

Manglende indsigt forskellighederne i sensitiviteten.

Frygten for at blive sat i en negativ bås.

 

 

Alle mennesker er i mine øjne født sensitive – det er en del af det at være et menneske. Vi har alle mennesker har adgang til følelser og deres sanser.

Deraf er ca 20% født særligt sensitive. De 20% af alle mennesker mærker, sanser alt på et dybere plan end andre mennesker.

Det sensitive træk ligger i familiegenerne.

Det betyder er du særligt sensitiv, så er enten den ene eller begge dine forældre sandsynligvis også særligt sensitiv.

Det samme bliver et eller flere af dine børn. Det er altså et personlighedstræk at være særligt sensitiv.

 

Særligt sensitive bliver hurtigere overstimuleret, overvældet og stresset.

De sensitive kommer derved nemmere ud af balance end de mennesker, som ikke har det personligheds træk.

 

sensitiv eller sansestærkFor mange sensitive betyder det, at de skal vælge en anden vej i livet.

De skal leve et liv som føles rigtigt i hjertet og ikke følge normerne i samfundet.

 

Et liv hvor fokus er på sine egne værdier og på at gøre verden til en bedre sted.

Prøver du som sensitiv at passe ind, så ender det ofte med udbrændthed. Med følelsen af at være forkert, ikke god nok og med en krops som skriger efter noget andet.

Indsigten og forståelsen af personlighedstrækket er derfor alt afgørende for den enkeltes trivsel i hverdagen og igennem livet.

Derfor er det så vigtigt uendeligt vigtigt at kende til personlighedstrækket.

Er du er født sensitiv?

 

Eksempler på at du har det sensitiv personlighedstræk:

Din lugtesans er veludviklet

Du reflekterer og tænker meget over tingene

Du er god til at se og fornemme andre menneskers behov

Du har evnen til at kan se en situation fra flere indgangsvinkler

Du har let til tårer og bliver nemt berørt at det du ser og hører

Du påvirkes af høje lyde og skarpt lys kan være meget generende

Du kan blive irriteret over lyde, der ikke ser ud til at genere andre

Du bliver let forskrækket og det kan opleves meget voldsomt i øjeblikket

 

”Meget forskning tyder på, at særligt sensitive mennesker kan blive mere psykisk robuste end gennemsnittet, hvis de vokser op under de rette betingelser.” Citat Elaine Aron

Test om du er særligt sensitiv

Test om du er særligt sensitiv

Tag testen med 23 spørgsmål som er en god indikator for om du også er særligt sensitiv.

 

Tag testen

 

Testen og begrebet Særligt sensitiv er skabt af den Amerikanske forfatter og forsker Elaine N. Aron som blandt andet har skrevet bogen “Særligt sensitive mennesker”

 

Testen er en kærlig guide til at bedre at forstå din reaktionsmønstre og din adfærd med dit medfødte sensitive træk.

Når først du er bevidst om at du er en af den million danskere som er særligt sensitive, så kan du fokusere på at skabe et liv som passer til dig og til din sensitivitet

Det er en kæmpe gave til at blive bedre til at passe på dig selv i hverdagen så den er fyldt med glæde og overskud.

Trivsel som særligt sensitiv handler om at du skaber et miljø som du trivse i.

 

Har du brug for støtte til at skabe et dejligt liv som særligt sensitiv?

Book en online session

 

Heidie Kosiara test om du er sensitivSensitiv trivsel med æteriske olier

Meditationer til særligt sensitive

Elaine Aron – Særligt sensitiv hvad er op og ned?