Handelsbetingelser

Handelsbetingelser

Gældende pr. 01.03.2020. 

 

Heidie Kosiara

Heartening Awakens

Drosselvej 74, 4653 Karise

 

Kontakt
Kontakt: heidiekosiara@live.com

Forbehold
Der tages forbehold for trykfejl, prisfejl, moms- og afgiftsændringer.

Rettigheder
Alt indhold og materiale i Heidie Kosiara mentorforløb og retreats er beskyttet af copyright, og enhver form for kopiering, citering og videregivelse af indholdet er ulovligt.

 

Det betyder, at indholdet ikke må benyttes i f.eks. studie-, journalistisk eller øvrigt øjemed, heller ikke i anonymiseret form. Heidie Kosiara har alle rettighederne til indholdet som bruges i forbindelse med dennes kurser, retreats og mentorforløb.

 

Ved køb opnås udelukkende ret til deltagelse på mentorforløb, online kursus eller andet.

 

Det er ikke tilladt at sælge, videresende eller kopiere indholdet, forære det væk eller på anden måde videregive produktet, hverken privat eller kommercielt.

 

Det er naturligvis tilladt at videresende nyhedsbreve og andet gratis indhold fra Heidie Kosiara, som er offentligt tilgængeligt.

 

Du må kun bruge produktet til eget brug – ikke videregive eller sælge det til andre. Det vil sige, at brugsretten er personlig.

 

Ændring af betingelser

Heidie Kosiara har til enhver tid ret til at ændre betingelser for fremtidige aftaler.

Disclaminer
Heidie Kosiara kan ikke drages til ansvar for direkte eller indirekte skader eller gener, som er opstået efter brug eller misbrug af dette indhold.

Priser
Alle priser angives i danske kroner medmindre andet er angivet.

Betalinger

Mentorforløb betales fuldt ud eller via en ratebetalingsordning. Uanset hvilken betalingsform som aftales, er aftalen/tilmeldingen endeligt bindende.

Du kan betale med MobilePay, Visa/Dankort via den sikre online betalingsgateway Stripe og benytte de internationale kreditkort som f.eks. VISA og MasterCard

Ved kortbetaling er du selv ansvarlig for at give os besked, hvis du får nyt kort. Besked skal gives skriftligt på ovennævnte e-mail adresse. Hvis du skifter kort, er du desuden selv ansvarlig for at tilmelde dit nye kort til rate-ordningen. Det kan gøres ved at skrive til: heidiekosiara@live.com

 

Forsinket eller udebleven betaling kan ikke anses for gyldig opsigelse/ophævelse af aftalen. Ved forsinket/udebleven betaling tillægges morarente i henhold til Rentelovens regler.

Vi gemmer ikke dine kortnumre, udløbsdato eller kontrolcifre.

 

Ratebetalinger

Ved ratebetaling trækkes beløbet hver måned med 30 dages mellemrum. Når du betaler

Første rate forpligter du dig således til at betale de resterende rater uanset årsagen til, at du vælger at stoppe undervejs.

Kvittering for trækket tilsendes automatisk per email.

 

Manglende betaling af ratebetalinger med bindingsperiode

Ved manglende betaling af rater, vil der tidligst 30 dage efter forfaldsdatoen blive tilsendt op til 3 rykkerskrivelser, hver gang tilskrevet et rykkergebyr på 100 kr.

 

Yderligere tilskrives der morarenter fra og med 30 dage efter forfaldsdatoen svarende til Nationalbankens officielle udlånsrente. Såfremt det skyldige beløb ikke betales senest 10 dage fra datoen for 3. rykkerskrivelse, vil fordringen uden yderligere varsel blive overdraget til inkasso.

 

Der vil blive pålagt inkassogebyr på 100 kr. og derudover inddrivelsesomkostninger ved inkassoskridt hos en intern inkassoafdeling, eksternt inkassobureau eller advokat.

 

Afvikling, ændring og aflysning af 1:1 sessioner

Heidie Kosiara og klienten har ret til med 24 timers varsel at ændre tidspunktet for aftalte 1:1 sessioner. Der fastlægges et nyt tidspunkt efter aftale mellem parterne.

Ændringer giver ikke ret til hel eller delvis tilbagebetaling af betalte beløb.

Ved 1:1 sessioner er du selv ansvarlig for at møde ringe op eller logge på, på de aftalte/meddelte tider, og for at du har en velfungerende telefon- og/eller internetforbindelse samt en aktiv e-mail konto med tilpassede spamfiltre. Du er selv ansvarlig for at oplyse dine til enhver tid aktuelle telefonnumre og email adresser. Oplysningerne skal gives skriftligt på ovennævnte email adresse.

 

Når tidspunktet er aftalt, er tidspunktet for 1:1 sessionen bindende. Skulle det ske, at du ikke fremmøder online på Skype inden for 15 min. efter sessionstidens start, aflyses sessionen. Det er ikke muligt at få penge retur eller bytte til en ny tid i dette tilfælde.

 

Ved tilmelding til forløb er du indforstået med, at du er forpligtet til at betale alle efterfølgende rater, indtil forløbet er betalt fuldt ud, uanset om du vælger at stoppe undervejs – og uanset årsag.

Rabatkoder
De udsendte rabatkoder er personlige og må kun benyttes til eget brug og aldrig videresendes til tredjemand. Misbrug af rabatkoderne vil medføre et evt. juridisk efterspil.

Materiale fra online kurser og mentorforløb

De digitale produkter, som du modtager under mentorforløbet og andre kurser, er dine til evigt eje, med mindre andet fremgår. Dog er Heidie Kosiara ikke forpligtet til at hoste materialet til evig tid. Det vil sige, at du selv er ansvarlig for sikker opbevaring af materialet, herunder backup.

 

Digitale produkter (eller link til download heraf) bliver leveret via e-mail.

Online kursus frigives på en bestemt dato, som er noteret på salgssiden:

Ved køb af mentorforløb og kurser, er der ikke fortrydelsesret, såfremt du allerede har fået tilsendt materiale, da det anses for brudt emballage.

Ved tilmelding binder du dig til at betale det fulde beløb, også hvis beløbet er inddelt i rater.

 

Ansvarsbegrænsning

Det vil altid være dit eget ansvar at tage handling på de ting der undervises i.

Ved deltagelse i mentorforløb, er du 100 % ansvarlig for din egen udvikling, ligesom du selv er 100% ansvarlig for, hvordan du handler og forholder dig til de informationer, du modtager. Heidie Kosiara kan ikke gøres ansvarlig for, hvordan du vælger at forholde dig til de informationer, som du modtager, og hvordan du vælger at handle på dem.

Ansvarsfraskrivelsen gælder ikke i relation til direkte tab og skade som følge af de købte ydelser. Erstatningsansvaret begrænser sig til max 50 % af prisen på mentorforløb og retreat – dette gælder udelukkende for tab og begrænset skade.

 

Ansvarsfraskrivelse ved køb af online produkter/ serviceydelser

Du er selv ansvarlig for din oplevelse af produktet, hvad angår problemer der relaterer til din netforbindelse, hvorvidt din browser er opdateret til aktuelle version, eller om du har de nødvendige programmer eller applicationer, der gør det muligt at afspille, downloade og læse pdf-filer. Bruger du en tablet eller smartphone, skal du også være opmærksom på de programmer og applikationer, der kræves for at downloade og afspille filer.

 

Ved e-bøger og PDF-filer, skal du have Adobe Acrobat Reader for at kunne åbne filen. Hvis du ikke allerede har Acrobat Reader, kan du hente den gratis her. (http://get.adobe.com/dk/reader/)

 

Privatlivspolitik
Du finder Heidie Kosiara´ privatlivspolitik her: Cookie – og privatlivspolitik