Den feminine sensitivitet

Sensitivitet set med mine sensitive øjne. 

Jeg oplever sensitivitet som en power der kan, skal og bør bruges. Jeg ved fra mig selv, at det skaber en kæmpe forandring at anerkende og leve i harmoni med sin sensitivitet. 

For mig er der meget power i sensitive mennesker. Nogle ser sensitive som sårbare, usikre og svage mennesker.  Jeg mærker indre power, kærlighed, mod, en let feminin og legende energi.  Jeg oplever powerfulde sensitive kvinder, som ved at anerkende deres feminine energi, skaber den forandring, som de har brug for. 

Sensitivitet kan dukke op på forskellige måder, områder i den enkeltes liv. Set med mine øjne er intet rigtigt eller forkert. Ethvert menneske er unik. Du er unik, du har et smukt indre lys, du har din mission og dit unikke bidrag til verden. Det jeg lægger vægt på, er at du som kvinde mærker efter i dit hjerte hvad der er rigtigt for dig. 

Har du lagt mærke til, at du hurtigt ændrer sindstilstand når du er sammen med andre. Du føles let og glad, når du er sammen med mennesker, som er lette i deres energi og deres tilgang til livet. Som sensitiv har du evnen til at mærke den energi som er i og omkring dig. Du kan også mærke energi, som er udenfor din krop. Det usynlige felt af energi som ligger omkring os alle. 

Som sensitiv er du skøn, magisk og powerfuld

Det har du bare aldrig fået at vide.

Sensitive mennesker har naturlige evner inde for healing, klarhørelse og har en stærk intuition. Jeg oplever mange sensitive som ikke er bevidste om at de healer andre. Den manglende bevidsthed om deres evner, gør at sensitive kommer til at bruge deres energi imod sig selv.  

Sensitive som ikke er bevidste om deres evner kommer til at trække smerter, stress, angst, ud af dem de healer og ind i deres egen krop. 

Jeg vil udbrede viden om sensitives evne til at mærke energi. Deres evne til at stå stærkt i deres egen energi uden at blive påvirket af andre.  Jeg vil udbrede viden om at den enkelte kan stå stærkt i sin feminine energi og bruge den som en gave. At anerkende din sensitivitet og bruge din feminine er den største gave du kan give dig selv.